Skolelever har problem med undervisningen

Det har blivit allt vanligare på senare år att grundskoleelever får forska, alltså utifrån ett ämne själva söka information, sammanställa material och sen presentera det. Men Nils-Erik Nilsson som just studerat pedagogiken menar att eleverna inte lär sig särskilt mycket på den här arbetsmetoden. De flesta eleverna ägnar sig åt rena avskrifter.
De så kallade forskningsrapporterna i grundskolan skulle bli ett alternativ till traditionell katederundervisning, och tanken var att de skulle ge självständiga och kritiskt granskande elever, som kunde berätta med egna ord. Men i de fall Nils-Erik Nilsson studerat, där elever i sjuan, åttan och nian själva fått välja ämne och tillvägagångssätt - där har forskningsrapporterna knappast lett till det uppsatta målet. De allra flesta eleverna har valt svåra ämnen där de varit tvungna att skriva av andras texter - helt eller delvis. Nils-Erik Nilsson menar att man istället borde satsa på mer kollektiva arbetsformer, som befrämjar dialog i klassrummet. Det skulle dessutom ge lärarna bättre möjligheter att stötta och handleda eleverna. Intervjuad: Nils-Erik Nilsson vid Malmö Högskola