Motsättningar om kraftverk i Ljungaån

Motsättningarna var stora när Miljödomstolen i går var i Marks kommun för att ta ställning till planerna ett kraftverk i Ljungaån. Flera instanser var emot eller mycket tveksamma till planerna.
Miljödomstolen gästade i går Mark för att ta ställning till planerna på ett kraftverk i Ljungaån i Örby. Det gäller öringens överlevnad i Öresjön. Öringen är helt beroende på att den kan föryngra sig som den gör i Ljungaån. Och flodpärlsmusslan behöver öringen för att överleva. Det gäller också möjligheten att skapa förnyelsebar energi genom ett kraftverk. En sak som komplicerar ärendet är att det finns gifter vid det nedlagda sågverket vid ån. Risken är stor att gifterna frigörs när man börjar gräva för att anlägga den vattentub som ska transportera vattnet till turbinen. Risken att förorena en vattentäkt är stor. Många instanser är mycket tveksamma till planerna på ett kraftverk, bla Marks kommun. miljönämnden, länstyrelsen, kammarkollegiet och grannar.