Gymnasieelever hörseltestas

Alla gymnasieelever som valt yrkesinriktade utbildningar i Örebro skall hörselyndersökas enligt en ny rutin som införts i Örebro kommun. Undersökningen ska göras när eleverna börjar första ring och omfatta jordbruk, skogsbruk och trädgård, restaurang, chark, bygg, anläggning och även musiklinjen.
Skolöverläkare, Ingemor Skoglund, på Örebro Landsting, säger till Radio Örebro att testerna också har en viktig pedagogisk effekt, att göra lärare och elever medvetna om riskerna med buller