Ambulanser dras in

Av besparingsskäl dras en ambulans in i Backe från och med årskiftet. Vad det gäller Sveg ska det utredas om den också försvinner.
Ambulansen i Backe dras in under 2003. Istället ska landstinget utveckla samarbete med västernorrland om att ha en gemensam ambulansberedskap. Nina Fållbäck Svensson (v) i landstingsstyrelsen menar att många av de uppdrag som ambulanserna gör idag i form av transporter ska utföras i andra former. Ambulans ska bara vara till akuta utrycknngar säger hon. - Ett annat skäl till indragnigar av antalet ambulanser är Socialstyrelsens krav att det ska finnas en sjuksköterska i varje ambulans från och med 2005 och det klarar vi inte med nuvarande organisation, säger Nina Fållbäck Svensson (v).