Ett höghus på tvären

Parallellt med den stora utställningen ”Made in China”, om kinesisk samtidskonst, har det danska konstmuséet Louisiana i sommar en stor presentation av ingenjören och nytänkaren Cecil Balmond. Det här är den första utställningen av fyra i en serie som kallas ”Arkitekturens gränser” och som Louisiana planerar visa under de närmaste åren.
  Lars Lönroth träffade Cecil Balmond när han själv introducerade sin utställning.