Kommunstyrelsen oenig om skatt

Kommunstyrelsen på Gotland är oenig om förslaget till ny fastighetsskatt.

Socialdemokrater och vänsterpartister vill inte att nuvarande fastighetsskatt ersätts med en fastighetsavgift.

De anser att de med stora bostäder och höga inkomster ska betala mer i skatt.

De är också emot förslaget till höjd reavinstskatt vid försäljning av hus. De anser att en höjd reavinstskatt motverkar en inflyttning till Gotland.

Men majoriteten av kommunstyrelsen är för det nya skattesystemet för fastigheter.