Vill ha åtta miljoner för att rena marken

Länsstyrelsen på Gotland vill att Naturvårdsverket bidrar med närmare åtta miljoner kronor - pengar som under en treårsperiod skall användas för efterbehandling och undersökning av förorenade markområden, till exempel där gamla industrilokaler, skrotupplag och sågverk har funnits.
Tidigare har vi berättat om problem med markföroreningar vid brädgården i Vall och skroten på Österby, där Länsstyrelsen nu går vidare. Jungfruparken i Visby däremot anses som ett område med måttlig risk att marken är förorenad. På det här området området intill Pingskyrkan på Länna fanns tidigare en speedwaybana. Mattias Vejlens på Länsstyrelsen tror att det kan finnas uppemot 500 markområden på Gotland som är förorenade.