För svårt att komma till Lilla Karlsö

Klinte Båtklubb kommer fortsätta arbeta för att öka tillgängligheten till Lilla Karlsö. Klubben tycker inte att de nya reglerna för hur ön får tillträdas har ökat tillgängligheten, utan vill ha en ändring.
I en skrivelse till Länsstyrelsen påtalar Klinte Båtklubb flera saker de tycker är märkliga. Inte bara när det gäller öns tillgänglighet. Bland annat undrar klubben också varför Svenska Naturskyddsföreningen, som har förvaltaransvar för ön, på sin hemsida inte har någon information till den som besöker Lilla Karlsö med egen båt. Klinte båtklubb tycker också att det är fel att man vid besök på ön måste betala en serviceavgift på 100 kronor året runt. På Stora Karlsö tas denna avgift ut endast sommartid.