Folkpartiet vill tvångsvårda gravida mödrar

Det ska vara tillåtet att tvångsvårda missbrukande kvinnor som väntar barn. Det tycker folkpartiet som ska diskutera förslaget på landsmötet i september.

Varje år föds barn med skador som följd av modernas drog- eller alkoholmissbruk. Men svensk lag tillåter i dag inte tvångsvård av missbrukande kvinnor som blir gravida. Frågan diskuterades på 1970- och 1980-talen men det ledde aldrig fram till någon lagändring.
Frågan om tvångsvård är ännu inte diskuterad inom alliansen. Men inom kristdemokraterna är man inte främmande för tanken.