Det fattas förskoleplatser i Stockholm

Det råder brist på förskoleplatser i Stockholm. Värst är det i Stockholms innerstad där ett par hundra platser ännu saknas inför vårterminen.
Problemet beror på lokalbrist och familjer i innerstan kan komma att erbjudas förskoleplatser i förorterna istället. Bristen på förskoleplatser kan innebära att barngrupperna inte blir mindre, något som politikerna lovade i valet.