Företag och forskning i Vindeln-projekt

Skogsföretag i länet bli bättre på att söka forskningspengar genom ett projekt som det kommunala näringslivsbolaget Vindeln utveckling ska genomföra med Länsstyrelsens stöd.

Kommunens bolag satsar 200 000 kronor i projektet ”skogsteknik, produktutveckling och forskning”, och Länsstyrelsen går in med lika mycket pengar - alltså 200.000 till.

Vindeln utveckling ska hjälpa olika skogsföretag att söka pengar till forskning som ska utveckla deras produkter.