Skillnad på vård av gravida

SKÅNE. Vården för gravida kvinnor skiljer sig åt beroende på var i Skåne kvinnan bor.
Bara de kvinnor som bor i östra Skåne får gå på rutinkontroll hos läkare.
Kvinnor som bor i resten av Skåne har bara rutinbesök hos barnmorskor, så länge det inte är några komplikationer i graviditeten. Enligt tidningen Landstingsvärlden har utvecklingen de senaste 30 åren gått mot allt färre besök hos både läkare och barnmorska.