Få asylsökanden i Lenhovda får stanna

Långt i från alla asylsökande, som kommer till Sverige, får stanna. På Migrationsverkets förläggning i Lenhovda har hittills 500 fått sin asylansökan prövad, men bara tio har fått beskedet att de får stanna.
De flesta avvisas för att de först har kommit till ett annat EU-land och därför ska få sin asylansökan prövad där. Ungefär hälften av dem som fått beslut om avvisning lämnar självmant Sverige. Då anses avvisningsbeslutet verkställt och de återvänder ofta senare för att på nytt ansöka om asyl