Skynda skydda Östersjön

En enig riksdag pressar nu på regeringen om att Sverige, oavsett vad övriga Östersjöländer tycker, ska kräva att de svenska delarna av Östersjön klassas som särskilt skyddat havsområde av FN.
Sverige bör gå före och försöka få de svenska delarna av Östersjön klassade som ett särskilt skyddat havsområde. Det vill nu en enig riksdag. Bakgrunden till gårdagens riksdagsdebatt är att det skepp som orsakat oljekatastrofen i Spanien, nyligen var i Östersjön. Det var något av alla mot en när riksdagen debatterade hur Östersjön bäst ska skyddas mot liknande katastrofer. Regeringen och miljöminster Lena Sommestad anklagades för att agera för långsamt, då de först vill komma överens med övriga Östersjöländer innan regeringen går fram med en ansökan till FN om att Östersjön ska klassas som särskilt skyddat havsområde. Partierna i miljö- och jordbruksutskottet, med socialdemokraten Sinnikka Bohlin i spetsen, kan snart komma att tvinga regeringen att lämna in en egen ansökan.