Många invandrare utan jobb hämmar utveckling

Utvecklingen i regionen hotas när många invandrare ställs utanför arbetsmarknaden. Det säger Torbjörn Hedhammer, som jobbar med integrationsfrågor på Växjö kommun.
När företagen gallrar bort människor med utländska namn, missar de också mycket av den kompetens som invandrare kommer hit med. Det i sin tur gör att utvecklingen hämmas. Växjö är den kommun i länet, som har högst andel arbetslösa invandrare, trots att kommunen jobbar med många olika projekt för att få in invandrare på arbetsmarknaden. Torbjörn Hedhammer tror att det krävs en långsam attitydförändring för att komma tillrätta med problemet.