Projekt upplyser om invandrares situation

Krig och katastrofer ger människor fysiska och psykiska problem som omgivningen, svenska myndigheter och vården ofta inte förstår utan tolkar som ovilja att samverka och arbeta. För att ändra på det drivs nu ett projekt i Norrköping.
Det var Hasiba Cacan på Bosniska föreningen i Norrköping som tog initiativet till EU-projektet, där 23 deltagare genom vård, information om svenska myndigheter och arbetsplatsbesök förbereds för arbetsliv. Det unika samarbetet med institutioner som Försäkringskassa och Arbetsförmedling har gett dessa ny förståelse för sina klienter. Förhoppningen är att erfarenheter från projektet ska användas i fler sammanhang.