Bättre säkerhet vid domstolarna

Väktare, överfallslarm och övervakningskameror ska ge större trygghet åt de som vistas på landets domstolar.
Ett år efter knivöverfallet på åklagare Sune Andersson presenterar Domstolsverket en rad åtgärder för att förhindra att något liknande händer igen. Domstolsverket har kommit fram till att det behöver finnas ordningsvakter eller inhyrda väktare i väntrum när förhandlingar pågår. Det behöver installeras överfallslarm inte bara i förhandlingslokalerna utan också i rum för åklagare och vittnen. Dessutom behöver det sättas upp övervakningskameror i vissa väntrum. Men några obligatoriska och allmänna säkerhetskontroller införs inte. - Åtgärderna är bra, men dom hade inte räckt för att hindra överfallet på Sune Andersson. För sådana brott ska upptäckas måste man utföra säkerhetskontroller säger Lagman Lars-Olof Andersson vid tingsrätten i Östersund