Anbud på kommunala verksamheter i Ödeshög

I Ödeshög vill nu kommunledningen konkurrensutsätta den egna fastighetsskötseln och lokalvården.
Tanken är att såväl föreningar som företag ska få lägga anbud på verksamheten, säger centerpartistiska kommunalrådet Michael Cornell. Förslaget berör ett 30-tal anställda, men har ännu inte förhandlats enligt medbestämmandelagen (MBL).