Krav på byggstart för E4:an år 2004

Nu kommer nya krav på att Vägverket inte ska senarelägga nybyggnaden av E4:a sträckan Enånger-Hudiksvall. Statsrådet Ulrica Messing får påtryckningar från tre av länets riksdagsledamöter.
Även Kommunförbundet backar nu upp Hudiksvalls kommuns krav om att bygget startar som planerat år 2004. Regeringen måste agera så att nybyggnaden av sträckan Enånger-Hudiksvall på E4:an inte åter skjuts upp. Det kravet mötte statsrådet Ulrica Messing från tre riksdagsledamöter från Gävleborg under en riksdagsdebatt igår. Folkpartiets Hans Backman, som interpellerat, förfärades över att Vägverket tycks vilja senarelägga byggstarten till efter år 2007, istället för som tidigare sagt år 2004. Centerpartisten Sven Bergström menade att sträckan i fråga har blivit en dödens väg och socialdemokraten Kenth Högström kallade sträckan för en asfalterad kostig från 1500-talet med massor av tung trafik. Statrådet Ulrica Messing höll i försiktiga ordalag med om kritiken men kunde för dagen inte säga vilka vägprojekt som ska prioriteras. Först nästa höst är Vägverkets förslag klart för ett avgörande hos regeringen. Även Kommunförbundet har nu ställt sig bakom kravet på att E4:an mellan Enånger och Hudiksvall byggs enligt tidigare plan.