Irakisk flykting greps av polisen

Ännu ett fall där en asylsökande kallats till Migrationsverket och där gripits av polis har uppdagats. Det handlar om en 22-årig irakisk man som kallades till Migrationsverket i Motala i slutet av augusti.
Enligt informationen han fick skulle han delges ett beslut. Men när han kom till verket greps han av polis och skickades till Tyskland, som var det första EU-land 22-åringen kom till efter att ha flytt från Irak. Det skriver Östgöta Correspondenten.