Bostadsbygge på Engeltofta överklagas

Naturskyddsföreningen överklagar Gävle kommuns beslut att bygga bostäder på Norrlandet norr om Bönavägen samt att anlägga en båthamn mellan Engeltofta och Lugnet.
Naturskyddsföreningen anser att kommunfullmäktigebeslutet är felaktigt eftersom de planerade bostäderna och båthamnen ligger inom naturskyddat område. Igår berättade vi i Radio Gävleborg hur Nordanstigs kommun fått bakläxa från länsstyrelsen angående kommunens beslut att tillåta nybyggen på havsudden Klasudden. Enligt länsstyrelsen strider det beslutet mot riksintresset för naturvård i området.