Svenska militärer skjuter illa

Många svenska officerare skjuter illa och har dålig kondition. Det visar Försvarsmaktens egna tester. Sämst skjuter officerarna i marinen.
Officerarna i armén har de bästa resultaten i skjutproven. 79 procent har godkänts mot ett riksgenomsnitt på 54 procent bland de svenska officerarna. Sämst skjuter officerarna i marinen, och allra sämst är de på marinbasen i Karlskrona.