Saab varslar 24 i Linköping

Saab Aerospace varslar 24 anställda i Linköping om uppsägning. Orsaken är att Österrike och Tjeckien skjutit upp sina beslut om flygplansköp.
Totalt har de uppskjutna köpen lett till en övertalighet på över 60 heltidstjänster. De flesta av dem som nu inte sägs upp, kommer i stället att erbjudas vidareutbildning.