Pengar till djureldning i Karlskoga

Jordbruksverket har gett företaget Komvex 2 miljoner kronor för att driva projektget med förbränning av slakteriavfall och döda djur vid värmeverket i Karlskoga. Projektet påbörjades i oktober och skall hålla på till första maj nästa år.
Syftet med försöket är att hitta ny teknik att ta hand om djurkroppar och annat animaliskt avfall samtidigt som man utvinner energi. Genom att förbränna djuravfallet hoppas man också minska riskerna för BSE- galna ko sjukan.