Fångar isoleras i Mariestad efter TV-protest

Fortfarande sitter ett tio-tal intagna på fängelset i Mariestad avskilda från övriga fångar efter sömnstrejken i måndags kväll. Anstaltsledningen ska nu ta ställning till om någon eller några av de inblandade internerna måste flyttas till en annan anstalt.
Det var i måndags kväll som nästan alla intagna i Mariestad vägrade att bli inlåsta på kvällen. Protesterna berodde bland annat på att de intagna inte har tillgång till kanal 5 på TV. Kriminalvårdschefen Uno Rohdin säger till Radio Skaraborg, att det förs samtal med de som fortfarande sitter inlåsta. Senare ska fängelseledningen ta ställning till om den behöver flytta någon eller några av de inblandade till en annan anstalt. Även de övriga som strejkat kan drabbas av påföljder. Men vilken typ av bestraffningar det blir ska beslutas senare i dag.