Få läkarbesök för gravida

Hälften av landstingen erbjuder inte gravida förstföderskor att träffa läkare om kvinnorna inte har särskilda medicinska behov, visar en kartläggning.
Och nu drar fler landsting in det rutinmässiga sista besöket hos doktorn. Socialstyrelsens riktlinjer för mödrahälsovården efterlevs av allt färre landsting, skriver tidningen Landstingsvärldens som gjort en kartläggning av mödravården till sitt senaste nummer.