USÖ i möte om besparingar

Ledningen för Universitetssjukhuset i Örebro sitter under onsdagen i möte, för att besluta om besparingar på 65 miljoner kronor. Men de förslag som har kommit in från de olika klinikerna når bara upp till 55 miljoner. Och alla förslag kommer troligen inte att gå igenom heller.
Barn- och ungdomskliniken har ju föreslagit att öppenvårdsavdelningarna i Kumla och Hallsberg ska stängas, men det tänker inte sjukhusledningens ordförande Mårten Blomkvist gå med på. Kirurgikliniken har hittat besparingar på elva miljoner kronor, men i så fall kan det behövas radikala ingrepp i vårdplatsstrukturen, som de skriver. Och det kan man inte göra hur som helst, så det måste utredas vidare. Medicinkliniken skulle spara tolv miljoner, men har bara lyckats skrapa ihop nio. Vad sjukhusledningen tycker om besparingsförslagen återstår att se.