"Jämställdhetsprogrammet går längre än lagen"

Sametingets kanslichef Lars-Nila Lasko tycker att sametingets jämställdhetsprogram går längre än jämställdhetslagen. Det gör han med anledning av sameradions rapportering om ett urvattnat jämställdhetsprogram som i stora delar är en kopia av valda delar av lagen.
Sameradion har den senaste tiden granskat sametingets jämställdhetsarbete, som kanslichefen Lars-Nila Lasko ser som det bästa i hela Sápmi. - Vi föreslår en ombudsman för jämställdhet och det är få myndigheter som har det. Vi föreslår också en jämställdhetskommitté, säger Lasko.
  • Men det kräver ju lagen? -Nej, säger Lasko. Lars-Nila Lasko har rätt i att lagen inte preciserar i detalj. Men, lagen kräver målinriktat jämställdhetsarbete och däri ryms både ombudperson och kommitté. I det här fallet följer sametinget jämställdhetslagen. - Det här är mer omfattande än lagen, säger Lasko.
  • Står du fast vid att det här världens mest omfattande jämställdhetsprogram? - Bland samiska institutioner, ja.
  • I lagen står det att man ska göra ett handlingsprogram för varje år som man följer upp året därpå. Sametinget har inget sånt fast man funnits i tio år. Hur ser du på det? - Det står det inte i lagen. Däremot står det att man ska följa upp när det gäller lönepolitiken och könsfördelningen och det gör en utredningen om det varje år, säger Lasko.
  • Står det inte i lagen att man ska ha ett handlingsprogram? - Inte ett handlingsprogram. Däremot ett målsättningsprogram. Lasko fintar med juridiken. Han föredrar att använda elfte paragrafen i jämställdhetslagen där det mycket riktigt står det Lasko säger. Men, han väljer att inte använda trettonde paragrafen där det står att arbetsgivaren varje år ska upprätta en plan och den ska innehålla en översikt av åtgärder ifråga om arbetsförhållanden och vilka åtgärder som ska genomföras de kommande åren. Alltså inte bara en lönefråga som Lasko hävdar.