Tidningen Samefolket flyttar

Tidningen Samefolket får flytta från källarlokalen i Östersund där man finns idag. 200 kvadratmeter stor lokal som man ska dela med Östersunds sameförening blir något av ett samiskt tidningshus.
Gustaf Jillker är chefredaktör för Samefolket och han ser en möjlighet att ge en skjuts åt det samiska kulturlivet tillsammans med bland andra Gaaltije. Men han ser också en möjlighet för Samefolket att utveckla både den redaktionella verksamheten och internetverksamheten för tidningen. Lokalen kommer att delas med Östersunds sameförening.