Flyktingläger på utställning

På Mårtenstorget i Lund pågår just nu en annorlunda utställning. Läkare utan gränser vill med utställningen Uppdrag rädda liv visa hur det är att arbeta i fält för organisationen.

– Besökare får välja mellan att lyssna till en sjuksköterska, läkare eller logistiker som ur olika perspektiv beskriver sin verklighet i ett flyktingläger i Sudan, säger Anna Nilsdotter, projektledare för utställningen.