Turkiet säger ja till USA men ställer villkor

Turkiet kommer att ge USA tillstånd att använda flygbaser i landet om det blir ett krig med Irak, men bara under förutsättning att FN:s säkerhetsråd uttryckligen beslutar att våld får användas mot Irak. Det beskedet har USA:s biträdande försvarsminister fått vid ett besök i Ankara, och det innebär att de flesta länder i regionen nu är beredda att stödja USA.
Om det har funnits osäkerhet om den turkiska inställningen efter valet förra månaden, så skingrades den av utrikesminister Yasar Yakis efter möten med den brittiske försvarsministern Jack Straw och USA:s biträdande försvarsminister Paul Wolfowitz. Inte villkorslöst Yasar Yakis sa att ingen möda får sparas att hitta en politisk lösning, men skulle det gå så långt så kommer Turkiet givetvis att samarbeta med USA, och han hänvisade till Turkiets utmärkta relationer med USA. Men det finns ett viktigt villkor: FN:s säkerhetsråd måste först ge sitt tillstånd till militära åtgärder, innan Turkiet upplåter sina baser till USA. Förberedelser pågår Turkiet ställer därmed in sig i ledet vid sidan av andra länder i regionen som mer eller mindre aktivt kan förväntas stödja de amerikanska planerna. De mindre emiraten i Persiska Viken, med Kuwait i spetsen, har redan ställt sig bakom USA. Amerikanska och brittiska plan opererar redan från baser i Kuwait, USA:s femte flotta har sitt högkvarter i Bahrein och i Oman bygger USA upp en stridsledningscentral, som kommer att användas under ett eventuellt krig. Stöder inspektioner Ett problem för USA har hittills varit Saudiarabien, som ännu inte velat ge amerikanerna tillgång till baser i landet. Men i slutändan får nog saudierna svårt att neka USA samarbete, och riskera att äventyra den relation, som givit det saudiska kungahuset skydd under mer än 60 år. Iran, på den andra sidan av Persiska viken, kommer inte att stödja ett USA-lett krig, men kan tänkas avhålla sig från att vidta åtgärder som skulle kunna försvåra de amerikanska planerna. I arabvärlden har Arabförbundet ställt sig bakom FN-inspektionerna i Irak, men är emot alla tankar på ett krig. Trots skillnader i inställning finns ett gemensamt drag: alla eventuella åtgärder mot Irak måste uppfattas som att FN:s krav genomdrivs, inte som en ensidig amerikansk vilja att rita om kartan i Mellanöstern.
Lars Kobbe, Kairo