Får skolskjuts från båda föräldrarna

Barn som bor växelvis hos sin mor eller far har rätt till skolskjuts från båda ställena. Det slår Regeringsrätten fast i en dom som får betydelse för kommunerna i landet.
Ärendet gällde en pojke i Sigtuna som bor varannan vecka hos den ena föräldern och varannan hos den andra. Pojken är skriven mamman och därför vägrade kommunen betala busskort för pojkens resor från pappan. Men enligt regeringsrätten är rätten till gratis skolskjuts inte begränsad till folkbokföringsadressen.