Regeringens budget presenterad

I budgeten som har presenterats i riksdagen i dag är det mesta redan känt sedan tidigare. Bland annat föreslås sänkt fastighetsskatt redan från i år, och inkomstskatten ska sänkas med ett par hundra kronor för en person med normal inkomst. Regeringen och stödpartierna föreslår också sänkt skatt för pensionärer med 1320 kronor nästa år.
Gränsen för när förmögenhetsskatt ska betalas höjs. Samtidigt föreslås ökad energiskatt vilket ger högre kostnader både för olja och el. Fackavgiften kommer att bli avdragsgill i deklarationen 2003.