Suorvavind kritiserar länsstyrelsen

Förstörs naturen mer av ett par vindkraftverk än av de ingrepp som Vattenfall måste göra i samband med att Suorvadammen förstärks? Det undrar föreningen Suorvavind som väntar besked från Länsstyrelsen
Föreningen Suorvavind i Jokkmokk har i mer än ett halvår väntat på besked från länsstyrelsen kring planerna på ytterligare ett vindkraftverk vid Suorvadammen, som ligger inom Sareks nationalpark. Mikael Segerström, föreningens ordförande, är kritisk till den långsamma handläggningen, och tycker att det ser ut som om Länsstyrelsen medvetet förhalat ärendet. Länsstyrelsen förklarar dock bristen på besked med att man varit utan handläggare och att ärendena därför försenats, men att det nu lösts. Föreningen Suorvavind vill veta om länsstyrelsen kräver en miljökonsekvensbeskrivning eller inte. Något som måste göras i samband med projekt som bedöms innebära betydande miljöpåverkan. För Vattenfall tog det bara en dryg månad att få ett sådant besked nu i somras. Då gällde det planerna på att bryta en miljon ton bergmassor för att förstärka Suorvadammen. Byggmassorna ska sprängas ur den ås där det första vindkraftverket står, det vill säga i Sareks nationalpark. På grund av den känsliga miljön ställde länsstyrelsen hårda krav på det första vindkraftverket. Man krävde att det efter tio års drift monteras ner och att området återställs till ursprungligt skick. Normalt har vindkraftverk minst 20 års drifttid. - Får Vattenfall rätt till bergtäkten så är det svårt att förstå de hårda villkoren för vindkraften, säger Mikael Segerström.