Brittisk rävjakt het fråga igen

Den brittiska regeringen gör nu ett försök att definitivt lösa den segslitna och kontroversiella frågan om den traditionella rävjakten med hund ska förbjudas eller inte. Klämd mellan starka opinioner på båda sidor har regeringen lagt fram ett kompromissförslag som begränsar rävjakten - men inte helt förbjuder.
I fem år har regeringen Blair slitit med frågan om den djupt kontroversiella rävjaktens vara eller icke vara, och försöker nu gå en tredje väg genom att varken totalförbjuda eller tillåta den. Jakt på licens Lagförslaget går ut på att i områden där landägare kan bevisa att de inte kan använda sig av mindre grymma sätt att reducera för stora rävstammar än jakt med hundar ska de kunna söka licens, i övriga fall är jakten förbjuden. I praktiken skulle det innebära att rävjakt med hund bara blir kvar i vissa höglänta områden. Majoritet emot Men med denna kompromiss har regeringen retat både rävjaktens förespråkare och dess motståndare. En klar majoritet i parlamentets underhus vill, precis som en klar majoritet av den brittiska allmänheten, förbjuda rävjakten helt. De ser en jakt där ryttare driver hundar som jagar och dödar rävarna som en grym och onödig sport, och regeringens kompromissförslag kommer att motarbetas av parlamentsledamöter från de egna labourleden. Slagkraftig minoritet På den andra sidan är rävjaktens förspråkare lika passionerade i sin uppfattning och vänder sig mot alla begränsningar av en trehundraårig jakttradition, som de ser som en naturlig och nödvändig del av den engelska landsbygdens liv och traditioner. Rävjaktens försvarare är i minoritet, men det är en stor och slagkraftig minoritet. I höstas samlade den så kallade Landsbygdsalliansen 400 000 människor till protestmarsch genom London.
Agneta Ramberg, London