Sjukfrånvaron minskar bland skolpersonal i Falun

Sjukfrånvaron bland lärare och annan skolpersonal i Falu kommun sjunker. Det visar att vår satsning på de långtidsarbetslösa varit verksam, säger Svante Hanses, skolchef i Falun.
- Det är viktigt att problemen men sjukskrivningar uppmärksammas för då känner man att någon bryr sig, säger Svante Hanses, skolchef i Falun. Sen 1,5 år tillbaka arbetar två rehabiliteringskonsulter och en psykolog helt och hållet med att få tillbaka långstidssjukskrivna lärare, förskollärare och annan skolpersonal i arbete. Sjukskrivningarna har minskat med 18 procent på ett år och det innebär att 1,7 miljoner kronor sparats åt skolförvaltningen. Men Svante Hanses är inte nöjd. - Om man går tillbaka tio år i tiden hade vi två till tre procent sjukskrivna. När det var som värst var vi uppe i tolv procent och nu är vi kanske nere i tio procent, säger Svante Hanses. Bäst har det gått att få tillbaka förskollärarna i arbete. Det har skett genom att mer pengar har satsats där för att få upp personaltätheten. Men nu ska det sparas igen inom förskolan och för att personalen då inte ska bli sjuk så måste den förstå att det inte är meningen att man ska utträtta lika mycket som man gjort. Personalen måste lära sig att dra ner på ambitionsnivån för att klara sin egen hälsa säger Svante Hanses. - Det handlar om att man har en ambitionsnivå som ligger högre än de resurser man får och då mår man dåligt. Man tar på sig en skuld över att man inte hinner med och orkar som förut, istället måste man acceptera att ambitionsnivån har sänkts och man ska inte som enskild anställd ta ansvar för det, säger Svante Hanses.