Breda åtgärder krävs mot sjukskrivningar

Det går inte att lösa problemen med de höga sjukpenningskostnaderna bara genom att minska kostnaderna inom vissa branscher eller vissa kommuner. Om sjukskrivningstalen ska sjunka måste alla vara inblandade, säger Anna Hedborg generaldirektör för Riksförsäkringsverket.
– Det är ett glasklart budskap. Det är sällan det blir så klart när man går ner och rotar i siffror. Det har hänt något överallt, i alla branscher, i alla kommuner i alla landsdelar som gör att problematiken att få ned sjukskrivningarna också handlar om att alla måste vara inblandade. Det är Riksförsäkringsverket och Samhällsgeografiskt miljöcentrum i Kiruna som tillsammans tittat på kostnaden för sjukskrivna mellan 1996 och 1999. De har gått igenom alla Sveriges kommuner och alla branscher. Ökningen är i princip konstant. Kommuner med höga sjuktal 1996, exempelvis vissa norrlandskommuner, har ökat procentuellt sätt lika mycket som kommuner med låga sjuktal. Och branscher med höga sjuktal, till exempel omsorg och handel, har också ökat procentuellt lika mycket som andra branscher. Problemet med att få ned sjukpenningskostnaden går alltså inte at lösa genom att gå på en viss kommun eller en viss bransch. Och att de här resultaten nu konstateras innebär att det blir svårare för regeringen att nå sitt mål om en halverad sjukfrånvaro fram till 2008, säger professor Edward Palmer: – Så enkelt är det inte. Det blir mer komplext genom att det är hela Sverige som måste förändras på det här sättet. Så målet blir svårare att nå? – Det blir nog lite svårare att nå eftersom det är svårt att identifiera specifika faktorer.
Mari Forssblad