Idrotten upplyser om sexualitet

Riksidrottsförbundet, RF, har tagit en policy för att motverka sexuella trakasserier inom idrotten.
Jan Trollnäs, Västmanlands idrottsförbunds ordförande, säger till P4 Västmanland att trakasserier inte är vanligt förekommande inom idrotten, men att det behövs en policy för hur man ska hantera trakasserier när det dyker upp. Samtidigt har SISU idrottsutbildarna börjat en upplysningskampanj om sexualitet riktat till idrottsföreningar.