Valnämnd ska undersöka hur budröster kan granskas

Stockholms valnämnds kansli ska nu undersöka hur en granskning av alla de drygt 4000 budrösterna i hösten kommun- och landstingsval i Stockholm ska gå till. Det beslutade politikerna i valnämnden idag.
Det är uppgifter om socialdemokratiskt valfusk i samband med budröstning i Rinkeby som lett till att valnämndens kansli nu ska undersöka hur en granskning av alla de drygt 4000 budrösterna i valet i Stockholm kan genomföras. Om en vecka möts politikerna i valnämnden igen för att ta ställning till om granskningen verkligen ska genomföras. I Rinkeby har polisen konstaterat att två socialdemokratiska valarbetare troligen varit ombud - och röstat åt personer de inte haft rätt att vara ombud för. Under onsdag eftermiddag sammanträder riksdagens valprövningsnämnd, den instans som avgör om det ska bli omval i Stockholm. Tyrgils Saxlund, ordförande i Stockholms valnämnd, säger att valprövningsnämnden bör vänta med sitt beslut till en eventuell granskning av alla budröster är klar.