Sandö räddningskola bäst i landet

Sandö räddningsskola är bäst i landet på att utbilda civilipliktiga. Det anser civilpliktsrådet som granskat landets samtliga 21 utbildningsplatser. Alla skolor har betygsatts mellan en skala på 1 och 10 och Sandö fick betyget 8,1. I sin motivering skriver civilpliktsrådet att skolan på Sandö har en föredömlig attityd och är den utbildningsplats som tydligast vill utvecklas.