Höjda avgifter hot mot flygtrafik

Antalet flygavgångar mellan Kalmar och Stockholm kan komma att minska som, en följd av att kommunägda bolaget Kalmar airport planerar att höja flygbolagen avgifter med upp till 60 procent.

För en passagerare som väljer att flyga med Kalmarflyg kan en biljettpriset komma att bli en femtilapp dyrare enligt Östran.

På Kalmarflyg befarar man också att man tvingas ställa in lunchturerna torsdag fredag och även söndagsturerna. SAS däremot planerar inga förändringar initialt.

Vd:n för Kalmar Airport Hans Hjertonsson säger att avgiftshöjningen beror på att det numera kommunägda bolaget inte kan hålla lika låga avgifter som luftfartsverket.

Men avgiftsfrågan kan eventuellt komma att omprövas på styrelemötet i nästa vecka.