Militärövning i länet nästa år

Arméns årliga slutövning ska bland annat hållas i vårt län nästa år.
Det är i slutet av mars som övningen äger rum. Uppemot åtta tusen officerare och värnpliktiga från hela landet deltar. Övningsområdet sträcker sig runt hela Vättern.