Mer olja än väntat som drivit in norr om Ljugarn

Det är mer olja som drivit iland norr om Ljugarn än räddningstjänsten på Gotland först räknade med. Därför uppskattas nu saneringsarbetat ta resten av veckan i anspråk.
Sammanlagt deltar 17 personer från räddningstjänsten arbetar med saneringen. Och det är främst stränderna norr om Ljugarn som drabbats.Kostnaderna för saneringen uppsakttas idag till omkring 75 000 kronor.