Roy Hansson besviken

Riksdagsledamot Roy Hansson är besviken över att dagens budgetförslag inte innehåller någon långsiktig lösning för Gotlandstrafiken. Istället står det att ''Regeringen avser att återkomma till Gotlandstrafiken i Riksdagen...''. Inte heller går det, enligt Roy Hansson, att utläsa vad som kommer att hända med fraktkostnaderna under 2002.