Alltfler norrmän vill begränsa invandringen

I Norge har andelen personer som vill begränsa invandringen ökat kraftigt de senaste åren. Drygt 50 procent av norrmännen vill att det ska bli svårare att få uppehållstillstånd för flyktingar och asylsökande, mot drygt 30 procent för två år sen. Det visar en undersökning som norska statistiska centralbyrån gjort.
Opinionen är ungefär densamma som i Danmark. Svenskarna, däremot, är något mindre skeptiska, en liknande undersökning här gjord av SIFO i somras visade att 37 procent vill begränsa antalet flyktingar hit. I Norge tror forskarna bakom studien att de norska mediernas negativa rapportering om asylsökande har gjort att norrmännen blivit mer skeptiska.