Före detta SR chef tilldelas riddartecknet

Jukka Häyrinen, före detta kanalchef vid P7 Sisuradio, får på fredag en utmärkelse av Finlands president, vid finska ambassaden i Stockholm.
Det är Finlands president, som i egenskap av Stormästare för Riddarordnarna, kommer att förära Jukka Häyrinen Riddartecknet av Finlands Lejons order. Ordenstecknet är Finlands tack för Jukkas Häyrinens "värdefulla insatser för att utveckla den finskspråkiga radioverksamheten i Sverige".