Lyckseles sociala skär 17 miljoner

Socialnämnden i Lycksele måste minska sin personal för att klara att minska kostnaderna med 17 miljoner under nästa år. Nio miljoner av dem är personalkostnader.

Däremot behöver inga anställda sägas upp, säger socialchefen i Lycksele Kjell Ohlsson som lagt förslaget till budget för nästa år, enlgit Västerbottens-Kuriren.

Pensioner och föräldraledigheter bidrar till minskning av personalen, säger socialchefen.