Stora förändringar väntar Ludvikaskolorna

I Ludvika förbereds nu en stor förändring av grundskolans organisation. Företaget Skolkompaniet har lagt ett förslag som innebär att tre områdeschefer och sju rektorer försvinner.
- Det är glasklart att vi måste minska antalet rektorer, men sedan får vi se om det behöver bli så drastiskt som Skolkompaniet föreslår, säger Peter Svantesson, förvaltningschef på grundskolan i Ludvika. Nu ska det här förslaget ut på remiss och ett beslut kan kanske tas av social- och utbildningsämnden i mars.