Besparingar leder till sämre vård i Munkfors

Sparbetinget på 20 procent vid Munkfors Vårdcentral leder till påtagliga försämringar inom hälso- och sjukvården i Munkfors.
Det skriver verksamhetschefen i ett brev till Landstinget. Det kommer bland annat att bli långa väntetider till läkare och svårt att komma fram per telefon och det blir ännu sämre möjligheter än idag att göra hembesök. Det kommer inte heller att vara möjligt att uppfylla vårdgarantin - alltså kontakt med primärvården samma dag och läkartid inom en vecka - enligt verksamhetschefen.