Skriftlig information i skolan

Föräldrar i Mullsjö kommun ska i framtiden få möjlighet att få skriftlig information om hur deras barn presterar i grundskolan, i de årskurser där barnen idag inte får skriftliga betyg.
Moderaterna i Mullsjö trycker på i frågan, eftersom de inte tycker att det räcker med muntlig information vid utvecklingssamtalen. Kommunstyrelsen har nu beslutat att alla föräldrar ska informeras om att dom även kan begära en skriftlig redogörelse från ansvarig lärare.